Bảng báo giá

Hình ảnh Tên sản phẩm Giá sỉ thùng/NPP Giá đại lý/siêu thị Giá sỉ nhỏ/cửa hàng Số lượng Đặt hàng